Økonomi og logistikksystemer Visma.net Financials Visma.net Logistics Visma Global

Visma Global er et helhetlig økonomisystem som lar deg forstå helheten. Med velprøvde rutiner og standard rapportering får du et standardisert økonomisystem som lar deg jobbe smartere og utnytte bedriftens ressurser. Med få klikk går man fra totaloversikt til detaljer og med forhåndsdefinerte roller sikrer man bedre arbeidsflyt. Rapportene er oversiktlige og lett tilgjengelig for brukerne. Løsningen lar deg gjøre taktiske valg, identifisere styrker og svakheter ved driften, jobbe smartere og utnytte bedriftens ressurser på best måte.

Med et system som gir deg full forståelse av virksomheten og oversikt over interne prosesser, forsyningskjede og produksjon kan du se sammenhenger og muligheter som øker bedriftens konkurransekraft. Med mer effektiv ressursbruk kan du fokusere på viktigere oppgaver, Visma Global lar deg identifisere prosesser og oppgaver som kan automatiseres. Du får et solid beslutningsgrunnlag og informasjonen er rask tilgjengelig og alltid oppdatert.

Visma Global kan integreres med andre fagsystemer som betyr at data blir tilgjengelig på tvers av systemene. Visma Global er best egnet for små og mellomstore bedrifter.

 • Velprøvde rutiner og standard rapportering
 • Gir deg solide beslutningsgrunnlag
 • Fra totaloversikt til detaljer med noen få klikk
 • Bedre arbeidsflyt med forhåndsdefinerte arbeidsroller
 • Regnskap og reskontro, kassefunksjon, logistikk, ordre og fakturering, time- og produktstyring, bankhåndtering
 • Designstudio – tilpass systemet etter ditt behov

Visma Global er integrert med Visma Dokumentsenter, et moderne verktøy for sikker elektronisk dokumenthåndtering. Inngående faktura kommer automatisk og ferdig tolket inn via AutoInvoice, og etter at bilagsinformasjonen er påført sendes dokumentet til godkjenning til aktuelle mottakere. Du kan også scanne inne inn dokumenter som kommer via post eller epost. Attestantene kan komme med informasjon om prosjekt og andre kostnadsbærere før de godkjenner bilaget. Resultatet er langt mer effektive rutiner for registrering, attestering, lagring og gjenfinning av bilag. Når bilaget er godkjent overføres det til økonomisystemet og alle dataene er tilgjengelig i de relevante skjermbildene.

 • Bedre oversikt og kontroll
 • Mindre administrativ arbeid
 • Reduser purringer og rentekostnader
 • Automatisk innlesning av faktura
 • Elektronisk arkivering

Via tjenesten Visma AutoPay kan du sette opp helautomatisk betalingstjeneste som tar hånd om alle inn- og utbetalinger. Tidsbesparelsen er betydelig, spesielt for regnskapsbyråer og kunder med mange kunder/bankkonti.

 • Dekker alle norske banker gjennom Nets
 • Dekker utbetalinger, innbetalinger og Avtalegiro
 • Utbetalinger til utland
 • OCR og Cremul Pluss innbetaling
 • Godkjenning av betalingsoppdrag i Visma AutoPay eller Nettbank

Fornøyde kunder

Vi hjelper kunder til å bli mer effektive og konkurransedyktige. Derfor har vi også fornøyde kunder av våre systemer.

Les våre kundehistorier

Visma Community

er Visma sitt nettsamfunn for kunder. Her finner du blant annet nye versjoner, brukertips, brukerforum og nyheter.

Logg inn eller bli medlem idag!