Personvernerklæring

Isonor har stort fokus på å beskytte og ivareta personopplysninger og vi behandler disse opplysningene i
samsvar med gjeldene lovgiving. Dette innebærer opplysninger om kunder, leverandører, egne og
tidligere ansatte eller andre som henvender seg til oss via våre hjemmesider.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn når du benytter deg av
tjenester fra Isonor og hva vi gjør for å beskytte disse opplysningene. Ved å ta i bruk våre tjenester
samtykker du til at Isonor behandler personvernopplysningene ihht denne personvernerklæringen.
Erklæringen er utarbeidet ihht til EUs forordning om personvern (GDPR).

Isonor IT AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av
personvernopplysninger.

Vi ber om at du leser denne nøye for å forstå hvordan og til hvilket formål vi behandler dine
personvernopplysninger.

 

Hva registrerer vi?

Våre hjemmesider kan du besøke uten å legge fra deg informasjon om deg selv. Hvis du ønsker tilgang til
brosjyrer, ønsker å bli kontaktet eller du vil motta nyhetsbrev fra oss bruker vi skjemaer som henter inn
relevante opplysninger i forhold til dette.

Isonor lagrer personvernopplysninger hvis de anses for å være av berettiget interesse, og vi bruker dem
først og fremt for å kunne administrere, levere, drifte og vedlikeholde tjenester så godt som mulig.

Personvernopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Isonor har rettslig grunnlag for det og et
nødvendig behov for å lagre opplysningene. Når vi ikke lengre har et rettslig behov vil opplysningene bli
slettet eller anonymisert. Dataene er sikret med adgangskontroll og interne rutiner for
dokumentsikkerhet. Enkelte av våre interne systemer ligger i skytjenester. Behandlingen av disse er
regulert med en databehandleravtale hos leverandøren.

I vår database oppbevarer vi følgende opplysninger:

  • Personnavn
  • Hvilket firma du er knyttet til
  • Telefon/Mobilnummer
  • E-postadresse
  • Stilling/tittel
  • Hvilke produkter ditt firma har gjennom oss.

Vi leverer aldri ut opplysninger om deg til en tredjepart unntatt når utlevering skjer:

  • Med samtykke fra deg
  • Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov
  • Etter pålegg fra domstol eller annen tilsynsmyndighet
  • I forbindelse med betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner.

Isonor benytter fjernhjelp via TeamViewer. Når vi logger oss på sammen med deg ønsker ikke vi å se mer
enn nødvendig. Vi ber derfor om at programmer/dokumenter som inneholder informasjon om
personopplysninger lukkes før vi logger på.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.
Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

På våre hjemmesider har vi linker til eksternsider. Vi er ikke ansvarlig eller kan kontrollere hvordan disse
hjemmesidene samler og bruker din informasjon. Denne erklæringen gjelder kun for våre domener.
Du kan når som helst be om innsyn i de opplysningene vi har lagret på deg. Du kan også kreve at vi retter opplysninger vi har registrert og sletting i samsvar med gjeldene lovgivning. Du kan når som helst melde
deg av våre nyhetsbrev via link i nyhetsbrevet. Hvis du ønsker å bli slettet eller har spørsmål om hva vi
har lagret på deg kan du sende en mail til marked@isonor.no. Dersom du mener det foreligger brudd på
personopplysningsreglene kan du klage dette inn til Datatilsynet.

Isonor kan endre denne personvernerklæringen hvis det skjer endringer i lovverket. På vår nettside
www.isonor.no vil gjeldene versjon ligge med dato for sist endret. Vi anbefaler at du med jevne
mellomrom leser denne personvernerklæringen.