Vi fusjonerer – Din lokale partner styrker seg

Selskapene ECIT Capstone AS og Isonor IT AS fusjonerer med virkning fra 30.06 2023 og blir ett
selskap.

ECIT Capstone AS er det overtakende selskap med organisasjonsnummer: 957 345 808

Med dette blir vi en organisasjon med sterke fagmiljøer innen løsninger for Økonomi, logistikk,
Lønn, Kundepleie, Saksbehandling og Service hvor kompetanse, rådgivning og lokal tilhørighet
vil forsterkes og gi deg som kunde og leverandør større fordeler og muligheter. Videre gir det oss
som selskap styrke til å møte fremtidig konkurranse og ønsker fra våre kunder og leverandører.
Alle medarbeidere er med videre og dere finner oss på samme sted som før.

Vi er trygge på at sammenslåingen og den tydelige tilknytningen til ECIT-konsernet er et riktig og
viktig valg for oss. Du kan lese mer om ECIT på www.ecit.no Vi gleder oss til å kunne tilby enda
bedre tjenester til våre kunder og ser frem til et godt samarbeid videre med både våre kunder
og leverandører.