Isonor IT tilbyr følgende konsulenttjenester:
 • Installasjon
 • Oppgraderinger
 • Bedriftsopplæring
 • Rådgivning
 • Feilrettinger og avstemminger
 • Tilpasning av systemet til bedriftens ulike behov
 • Prosjekter
 • Driftstjenester i Oslo/omegn

Som totalleverandør av produkter fra Visma, leverer vi EDI-løsninger og tilpasninger spesielt rettet mot næringsmiddelbransjen og byggevare/trelast. Vi tilbyr også leveranse av maskinvare og driftstjenester i Oslo/omegn.

Våre konsulenter er først og fremst rådgivere for våre kunder og vet at når valg av programvare og system er gjort, er man kun halvveis til mål.

Oppfølging etter at implementering er foretatt er kanskje den viktigste jobben for at kunden og sluttbrukeren skal bli fornøyd. Fjernsupport og telefonbistand er derfor en vesentlig del av våre tjenester.

Installasjon

Integrasjon og tilrettelegging av system og programvare på kundens maskin/server er en forutsetning i forbindelse med nysalg. Hjelp til overføring av data fra gammelt til nytt system er i tillegg ofte nødvendig. Våre konsulenter har bred erfaring med forskjellige nettverk, SQL-baser, serverløsninger m.m.

Vi utnytter denne kunnskapen for å legge opp sikre systemer og backup-rutiner ved installasjon. Samarbeid med leverandøren av maskinvare til kunden er en av mulighetene vi benytter, en annen løsning er å sette kunden i kontakt med en av våre samarbeidspartnere på maskinvare.

Oppgradering

Med jevne mellomrom kommer det nye versjoner av programvarene vi leverer. Visma kommer med nye versjoner cirka en gang i året, mens myndighetenes bestemmelser dikterer oppgraderingshyppigheten av lønnssystemet.

Vanligvis ligger dette på cirka 2-3 oppdateringer i året, og i tillegg er det alltid oppdatering ved årsskifte. En sikker og problemfri oppdatering og hjelp til oppstart etter en oppgradering er en del av konsulenttjenestene vi tilbyr våre kunder.

Isonor IT legger inn de nye versjonene, omformer og konverterer data og formaterer oppsettet hos brukerne. Vi informerer også om hvilke nyheter oppdateringen inneholder, utfører sikkerhetskopisjekk og tar dessuten en allmenn gjennomgang av programvaren, RAM, diskplass osv. Selvfølgelig er det også viktig at kunden får tid til å stille spørsmål vedrørende egne utfordringer og eventuelt vanskeligheter.

Intern Bedriftsopplæring

Opplæring spesielt tilrettelagt for en bedrift enten i kundens egne lokaler eller i våre lokaler kan være en nødvendig tjeneste for å få full utnyttelse av nykjøpt programvare.
Opplæringen går i korte trekk ut på:

  • Generell innføring i nyinnkjøpt programvare
  • Trening og informasjon for nye medarbeidere
  • Orientering om nye arbeidsfelt og funksjonalitet i programvaren
  • Innføring i å utnytte systemet på en effektiv måte
  • Opplæring i ulike modifiseringer og tilpasninger av systemet
Rådgivning

Våre konsulenter gir råd om hvilke programmer og system det er best for kunden å bruke, hvilke rutineendringer det kan være lurt å sette i gang, vi gir også ofte forslag på hvordan de ulike bedriftene kan forbedre informasjonsflyten i firma. Dette gjelder spesielt for fagområdene økonomi, logistikk, CRM, og lønnssystemer.

Isonor IT sine konsulenter har bred og solid bakgrunn med erfaring med hvilke hverdagsproblemer de kan møte ute hos kunden. Denne innsikten og kompetansen gir derfor en trygghet, og vi kan dermed hjelpe og tilpasse løsninger til ulike bedrifters individuelle utfordringer.