Lønn og personalsystemer Visma Lønn Visma.net Expense Visma Lønn Oppfølging av sykemeldte

Visma Lønn oppfølging av sykemeldte er et nettbasert system for oppfølging av ansatte som er sykemeldt. Programmet guider deg gjennom alle prosesser som må gjennomføres. Du vil få varsel om alle frister i henhold til lover og regler, og du har omfattende maler for å hjelpe deg med å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplan, dialogmøte og rapportering til NAV via Altinn. Når man forbedrer oppfølgingen kan du tidligere få dine ansatte tilbake i arbeid og dermed redusere sykefraværet.
  • Forenkler håndteringen av sykemeldte
  • Full oversikt over avtaler, dialog og tiltak
  • Varsling før frister for oppfølging
  • Oppfølging på best mulig måte
  • Få den sykemeldte raskere tilbake i jobb
Les mer om Visma Lønn Oppfølging av sykemeldte – Last ned PDF

Fornøyde kunder

Vi hjelper kunder til å bli mer effektive og konkurransedyktige. Derfor har vi også fornøyde kunder av våre systemer.

Les våre kundehistorier

Visma Community

er Visma sitt nettsamfunn for kunder. Her finner du blant annet nye versjoner, brukertips, brukerforum og nyheter.

Logg inn eller bli medlem idag!